Copyright

Alle rechten op de inhoud en de opzet van deze site, en voornamelijk op de foto's, teksten, logo’s, slogans en commerciële namen zijn voorbehouden. Zij worden beschermd door nationale en internationale wetteksten en regelgeving, die absoluut moeten worden gerespecteerd door elke bezoeker van deze site.

Tenzij voorafgaande en schriftelijke toestemming van Build for Life of eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuring, uitlening, radio-uitzending, of ander gebruik voor publieke uitvoering van deze site en zijn inhoud, via welk medium dan ook, verboden.