Disclaimer


De bepalingen opgenomen in deze juridische informatie zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.

Deze website is eigendom van SIPRO Media bvba, wiens hoofdzetel gevestigd is te Hoogland 9, 9120 Vrasene met als ondernemingsnummer 0637.926.933.

Build for Life doet zijn uiterste best om informatie aan te bieden die het correct en up-to-date acht, wij kunnen echter niet garanderen dat de site exhaustief is en dat alle informatie die wordt aangeboden relevant, correct en volledig is.

Build for Life kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de informatie die gegeven wordt op deze site – of op andere sites waarnaar verwezen wordt – gebruikt wordt of in het geval dat specifieke informatie ontbreekt, tenzij het gaat om een zware of opzettelijke fout van zijnentwege.

Alle rechten op de inhoud en de opzet van deze site, en voornamelijk op de foto's, teksten, logo’s, slogans en commerciële namen zijn voorbehouden. Zij worden beschermd door nationale en internationale wetteksten en regelgeving, die absoluut moeten worden gerespecteerd door elke bezoeker van deze site.

Tenzij voorafgaande en schriftelijke toestemming van Build for Life of eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuring, uitlening, radio-uitzending, of ander gebruik voor publieke uitvoering van deze site en zijn inhoud, via welk medium dan ook, verboden.