Privacy & algemene voorwaarden


Voor zover Build for Life persoonlijke informatie verzamelt over een gebruiker wanneer die een bezoek brengt aan de website, handelt Build for Life in overeenstemming met de wetgeving en reglementering met betrekking tot de bescherming van de privacy, meer bepaald de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet die de omzetting is van richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995.

De persoonsgegevens die Build for Life via deze website verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende formulieren op onze website.

Daarbuiten worden eveneens "cookies" gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt.

Uw gegevens worden beheerd door SIPRO Media bvba waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Hoogland 9, 9120 Vrasene ingeschreven onder het nummer 0637.926.933.

Ze worden bovendien doorgegeven aan de partners/sponsors van Build for Life voor de doeleinden die hieronder vermeld worden. Daarnaast wordt u automatisch ingeschreven op de nieuwsbrief van bouwinfo.be , die op regelmatige basis interessante informatie verstuurt over (ver)bouwen en wonen.

De site verzameld verschillende gegevens tijdens uw registratie. De verwerking van uw gegevens heeft als hoofddoel:

  • de aanbieding en promotie van producten en diensten van Build for Life en zijn partners/sponsors;
  • het beheer en de verzending van kortingsbonnen;
  • direct marketing doeleinden van onze commerciële partners/sponsors
  • Het meedelen van het  e-mailadres aan de toonzaalpartners van SIPRO om informatie en promotionele aanbiedingen te sturen

Bepaalde gegevens worden ook verzameld en verwerkt door medewerkers van Build for Life met het oog op de uitvoering van de taken die hen speciaal werden toevertrouwd in het kader van de voorgenoemde verwerking.

U kunt toegang krijgen tot uw gegevens of vragen dat ze gecorrigeerd worden door een brief te sturen naar Build for Life, Hoogland 9, 9120 Vrasene, samen met een fotokopie van uw identiteitskaart.

Elke fysieke persoon kan zich ook verzetten, kosteloos en op eenvoudig verzoek, tegen de verwerking van zijn gegevens door Build for Life voor direct marketingdoeleinden, en/of de communicatie van deze gegevens aan de partners/sponsors van Build for Life met dezelfde doeleinden. Na registratie ontvangt de gebruiker een e-mail met alle kortingen en promoties. Deze mail voorziet ook een mogelijkheid om zich eenvoudig terug uit te schrijven.

SIPRO Media fungeert slechts als tussenpersoon en kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid van de aangeboden korting en/of product. De gebruiker dient zich hiervoor te richten tot de aanbieder van deze korting en/of product. SIPRO Media vraagt daarom aan zijn partners een steeds volledig ingevuld formulier te ontvangen die als richtlijn wordt gebruik voor het opnemen van correcte en volledige informatie betreffende de aangeboden korting.